PROGRAM oraz zapisy  08.00 – 09.00 –   Rejestracja uczestników


                      09.00 – 12.00 – Sesja plenarna (3 godz.)


09.00 – 09.15 –   Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Andrzej Klasik – Rektor GWSP

09.15 – 09.35 –   prof. UŚ dr hab. Katarzyna Krasoń – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
                          temat Arteterapia integralna – wyzwanie, nieporozumienie czy nadzieja?
09.45 – 10.05 –   dr Maria Molicka – autorka książek i bajek terapeutycznych,
                          temat Biblioterapia we wspomaganiu rozwoju mowy i myślenia.

10.15 – 10.30 –   PRZERWA na łyk wody

10.30 – 10.50 –   prof. dr hab. Wiesław Karolak – Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi,
                          temat W zgodzie z naturą. Land art, Silwoteraia, Hortikuloterapia.
11.00 – 11.20 –   dr Krzysztof Stachyra – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
                          temat Muzykoterapia a (pod)świadomość.
11.30 – 11.45 –   Podsumowanie części plenarnej

11.45 – 12.00 –   PRZERWA na łyk wody


             DRZEWO BAŚNI
             Drzewo Baśni to interaktywna instalacja. Projekt przygotował mgr Mateusz Świstak.
                     12.00 – 13.30 – Sesja panelowa (1 godz. 30 min.)


     1. Panel dyskusyjny: Wielowymiarowość arteterapii

     Moderator: prof. ASP dr hab. Jolanta Jastrząb

     Głos zabiorą:
1.  mgr Joanna Stasina – Fototerapia.
2.  mgr Aleksandra Walkowicz – Hortikuloterapia.
3.  Wojciech Kotylak – O czym szumią drzewa? – warsztaty arteterapeutyczne.
4.  mgr Karolina Korczewska, mgr Karolina Faszynka  Warsztaty Twórcze na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Opolu
                                                                           doświadczenia praktyków.
5.  prof. ASP dr hab. Jolanta Jastrząb – Rola prezentacji sztuki na przestrzeni wieków w procesie edukacji i terapii.


     2. Panel dyskusyjny: Ruch, taniec i ekspresja w arteterapii

     Moderator: dr Anna Glińska-Lachowicz

     Głos zabiorą:
1.  mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta – Ruszaj się kto może, czyli o ożywczej sile tańca i ruchu.
2.  mgr Jolanta Łysakowska – Arteterapia – w procesie zmiany.
3.  mgr Sara Knapik-Szweda Technika muzykoterapeutyczna: songwriting jako twórcza forma ekspresji dzieci i młodzieży.
4.  dr Anna Glińska-Lachowicz – Między tańcem a choreoterapią – podobieństwa i różnice.


13.30 – 14.30 –  PRZERWA na łyk wody oraz LUNCH
                     14.30 – 18.00 – Sesja warsztatowa (3 godz. 30 min.)


14.30 – 18.00 – warsztaty (3 godz. + przerwa na łyk wody)

Warsztat nr 1.   prof. ASP dr hab. Jolanta Jastrząb
                       Ściana.
Warsztat nr 2.   mgr Justyna Gruszka, mgr Piotr Dula
                       Mój Rytm = Moje Zdrowie. Metoda Vedic Art w praktyce.


14.30 – 16.00 – warsztaty – 1 część (1 godz. 30 min.)

Warsztat nr 3.   dr Krzysztof Stachyra
                      Twórczy terapeuta – kreatywność w muzykoterapii.
Warsztat nr 4.   prof. dr hab. Wiesław Karolak
                       Land art – warsztat arteterapeutyczny.
Warsztat nr 5.   dr Anna Glińska-Lachowicz
                       Spacer nad morzem  talassoterapia i jej walory w pracy z grupą.
Warsztat nr 6.   dr Maria Molicka, mgr Jolanta Łysakowska
                       Biblioterapia we wspomaganiu rozwoju.
Warsztat nr 7.   mgr Joanna Zając
                       Edukacja przez ruch w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym lub ze sprzężeniami.
Warsztat nr 8.   dr Iwona Wendreńska
                       Wszystko gra, czyli rekwizyt w pracy metodą KLANZY.
Warsztat nr 9.   Jarosław Janiga ”Jania”
                       Bębny afrykańskie djembe – warsztat bębniarski.


16.00 – 16.30 –  PRZERWA na łyk wody


16.30 – 18.00 – warsztaty – 2 część (1 godz. 30 min.)

Warsztat nr 10.   mgr Aleksandra Pyrzyk-Kuta
                        Tańcz, niech niosą Cię nogi! – tańce i pląsy na wesoło.
Warsztat nr 11.   Wojciech Kotylak
                         Plastyka i teatr w terapii.
Warsztat nr 12.   mgr Agnieszka Pałka
                        Jestem czy bywam szczęśliwa/y? Amulety szczęścia – warsztat arteterapeutyczny.
Warsztat nr 13.   mgr Anna Danielczyk
                        ONself w obrazie. Malarstwo narzędziem realizacji marzeń.
Warsztat nr 14.   mgr Milena Michałowska
                        Swój świat – edukacja przez sztukę przy pomocy mapowania.
Warsztat nr 15.   mgr Paulina Perka
                        Ogród mego serca – warsztat arteterapeutyczny.
Warsztat nr 16.   mgr Ewa Żukowska
                        Transferowanie jako kreatywna forma arteterapii dekoracyjne serca z tkanin barwione kwaskiem cytrynowym.

18.00 – 18.15 – losowanie upominków –  zakończenie Konferencji.Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi:  140 zł

(Sesja plenarna, panelowa, warsztatowa, serwis kawowy, lunch, losowanie upominków, zaświadczenie)
Nauczycieli zatrudnionych w placówkach miasta Chorzów prosimy o kontakt z organizatorem: 666-353-121

Rejestracja na Konferencję    proszę wypełnić formularz zgłoszeniowy (link poniżej)      ---->  Rejestracja  on-line  <----


Opłatę konferencyjną należy uiścić do dnia 26.05.2014 
Faktury wystawiane będą po dokonaniu wpłaty, tylko na dane wpłacającego (wpłata musi być dokonana z konta
instytucji lub osoby, na którą ma być wystawiona faktura).
Szczegółowych informacji dotyczących faktur i płatności udziela Kwestura GWSP, tel. 32/349-48-17.
Ilość miejsc na warsztatach jest ograniczona. Można wybrać jeden warsztat 3-godzinny lub dwa warsztaty
po 1,5 godziny. Warunkiem odbycia się warsztatu jest zebranie się co najmniej 9 osób na dany warsztat.
Osoby uczestniczące w warsztatach prosimy o wygodne ubranie i obuwie.                Zapraszamy do wspólnych działań !  Czekamy na Wasze propozycje referatów !Copyright Nazwa.pl