17 września 2015 w Wodzisławiu Śląskim      oraz      14 października 2015 w Warszawie

Zapraszamy do czynnego udziału w Konferencji naukowo-metodycznej.
Zgłoś swój - referat, plakat, warsztat, instalację.
W tym dniu możesz podzielić się swoimi osiągnięciami.

Zapraszamy do wspólnych działań i dyskusji.

Arteterapia - terapia przez sztukę coraz częściej wspomaga proces edukacji i terapii dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Zastosowanie metod oraz technik arteterapeutycznych w pracy, to działania terapeutyczne (osoby niepełnosprawne, uzależnione, z zaburzeniami emocjonalnymi itp.) oraz rozwojowe i relaksacyjne (pogłębiające samoświadomość, prowokujące do podjęcia aktywności oraz zmiany w wybranym obszarze). Duże znaczenie ma tu podejmowany dialog werbalny i pozawerbalny z arteterapeutą i pozostałymi członkami grupy. Działania twórcze oraz powstające prace są początkiem procesu zmiany...

Celem Konferencji jest upowszechnianie arteterapii jako dziedziny edukacji i terapii oraz wprowadzanie jej w obszary działań na rzecz dzieci i dorosłych. Zapraszamy osoby zainteresowane tematem do dialogu i wymiany doświadczeń, do aktywnego uczestnictwa w formie wystąpień, art-instalacji, prezentacji dotychczasowych osiągnięć, plakatów oraz warsztatów przedstawiających własny warsztat pracy. W trakcie wspólnych działań, pragniemy zwrócić uwagę wielu środowisk nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, terapeutów, opiekunów, a także rodziców, na wszechstronność oraz szeroki zakres działań, jakie mogą być podejmowane w porozumieniu ze sztuką. Naszym celem jest także rozpowszechnianie idei wspierania ekspresji i twórczości oraz zachęcanie młodych osób do takiej właśnie formy działalności jako alternatywy dla agresji oraz zachowań niepożądanych.Arteterapia ma swoje miejsce również w przestrzeni ośrodków zdrowia, rehabilitacji, spokojnej starości, resocjalizacji.

Zapraszamy gorąco do dzielenia się swoim doświadczeniem.

Organizatorzy: 

                               Fundacja  W KAŻDYM WIEKU
                           
                                 Fabryka  KreatywnościKonferencja w Wodzisławiu Śląskim:

                     

           
Wydział Zamiejscowy w Wodzisławiu Śląskim
      Kontakt: 

     Tomasz Gluźniewicz   

     tel.: 666-353-121  
   e-mail: konferencja@fabrykakreatywnosci.plZapraszamy do oglądania filmu z naszych Kursów Arteterapii  :)Zapraszamy !!! 


Nasze poprzednie  Konferencje:


3 Konferencja - Chorzów  27.05.2014
2 Konferencja - Chorzów  17.10.2013
1 Konferencja - Gliwice  06.06.2013

Copyright Nazwa.pl